Haringparty Almere 2018 Groot Succes

Haringparty Almere brengt € 32.000,00 op voor het Hospice Almere

Na bijna een jaar voorbereiding vond woensdag 27 juni de tweede Almeerse Haringparty plaats bij Brasserie Bakboord in Almere Haven. Na de opening door burgemeester Franc Weerwind werden de bijzondere veilingitems door veilingmeester en oud-burgemeester Annemarie Jorritsma geveild. Alle veilingstukken waren door Almeerse kunstenaars, ondernemers en particulieren beschikbaar gesteld. Topper van de avond was de opbrengst van een spontaan ingebracht veilingstuk “een muzikaal optreden door Annemarie Jorritsma en Franc Weerwind”. Een preview van dit optreden is al duizenden keren gezien op YouTube.

Later op de avond kwam het eerste haringvat, in een originele Staverse Jol, de  haven van Almere binnen varen. Dit vaatje was beschilderd door de Almeerse kunstenaar Jan Jippe van Herrikhuijzen. Het is een bijzonder vaatje geworden met een knipoog naar het goede doel van de veiling: het Hospice in Almere. De knipoog is af te leiden uit de titel die de kunstenaar aan het vaatje heeft gegeven, te weten ‘Beste Maatjes’. Zo worden de vrijwilligers van het Hospice genoemd. Na een verhitte strijd onder de bieders ging uiteindelijk het vaatje met de verse haring naar Brasserie Bakboord.

Het Hospice is natuurlijk ontzettend blij met de opbrengst. Voorzitter Ineke Smidt: Fantastisch dat de Almeerse Rotaryclubs, Rotaract en InnerWheel Almere-’t Gooi dit met elkaar hebben weten te organiseren. En dan zo’n mooi bedrag. Een heel mooi begin voor de uitbreiding en verhuizing naar de nieuwe locatie in Zorgcentrum de Kiekendief. Na de verbouwing kan worden ingericht met maar liefst 5 zorgkamers en 2 familiekamers.

Nb:. Voor de verhuizing en uitbreiding is veel geld nodig. Uiteraard dekt de veiling opbrengst nog niet alle kosten. U kunt lid/donateur worden van de Vereniging Vrienden van Hospice Almere, zie deze link. Of download hier de flyer. Eenmalige donaties zijn ook  harte welkom op rekening NL25 RABO 0122 7578 58 t.n.v. Hospice Almere.