Hospice

De opbrengsten van de HaringParty Almere zal ten goede komen aan het Hospice Almere.

Hospice Almere

Hospice Almere

Is het enige Hospice in Almere en biedt met ongeveer 80 betrokken vrijwilligers en deskundige zorgverleners, 24 uur per dag, persoonlijke aandacht aan haar bewoners en hun naasten in de laatste periode van het leven.

Het kleinschalige bijna-thuis-huis biedt de mogelijkheid tot 24 uur persoonlijke aandacht voor de bewoners, zij en hun dierbaren kunnen zo aandacht besteden aan elkaar en aan hun rouwproces. In Hospice Almere is er respect voor en medewerking aan rituelen en voorschriften die horen bij elke levensovertuiging.

Vrijwilligers regelen de dagelijkse gang van zaken in het hospice onder leiding van een (betaalde) verpleegkundig coördinator.
Vanaf medio oktober 2017, hebben we de beschikking over 3 bedden. Ons uiteindelijk doel is een bijna-thuis-huis met 6 plaatsen, zodat we niet, zoals nu vaak het geval is, mensen in hun laatste levensfase moeten weigeren omdat het Hospice vol is. Wij hopen deze uitbreiding van de capaciteit in 2018 te realiseren; een aantal mogelijke locaties hebben wij al op het oog.

Het Hospice heeft uw hulp nodig! Voor de uitbreiding is een nieuwe inboedel en zijn sanitaire voorzieningen en een vernieuwde keuken nodig. 780468_Hospice_formulier_V2_Print

www.hospicealmere.nl