Goede doelen 2019

vmca

Jonge mantelzorgers ontzorgen met VMCA!

Een jongere tussen de 4 en 24 jaar die opgroeit in een gezin waar iemand langdurig extra zorg nodig heeft, is een jonge mantelzorger. Denk bijvoorbeeld aan: een broertje of zusje met een verstandelijke beperking, een moeder met een psychiatrische aandoening, een vader met een handicap of een ongeneeslijke ziekte. Een jonge mantelzorger maakt zich vaak zorgen over de thuissituatie, moet vaak ‘meezorgen’ en krijgt zelf minder zorg en aandacht. Dit heeft veel invloed op hun leven en hun ontwikkeling.

De VMCA is er voor jonge zorgers. Wij willen dat zij zich evenwichtig kunnen ontwikkelen en stevig in hun schoenen staan, maar ook dat zij zich kunnen ontspannen en net als andere kinderen, kind kunnen zijn. Daarom wil VMCA een weekendkamp voor jonge mantelzorgers organiseren met de opbrengst van de Haringparty!

Drukwerk

Nieuwe keuken voor Stichting Broodje Hagelslag!

Het komt steeds vaker voor dat jongeren in de problemen komen door een moeilijke thuissituatie, schooluitval, werkloosheid of onvoldoende dagbesteding. Landelijk wordt het aandeel jongeren zonder problemen geschat op circa 80% van alle jongeren, maar in stedelijke buurten met veel achterstandsproblematiek is dit slechts 50%. Jongeren in deze buurten groeien vaak op in omstandigheden met veel risicofactoren, waardoor zij een grotere kans hebben op problemen thuis en/ of op school. Mogelijke gevolgen hiervan zijn sociale uitsluiting, schooluitval, antisociaal gedrag en het plegen van strafbare feiten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel van deze jongeren het vertrouwen in hun omgeving verloren hebben en dat bij hen het gevoel ontstaat dat de maatschappij ze links laat liggen. Hierdoor lopen zij het risico te vervallen in criminaliteit of slachtoffer te worden van loverboys, prostitutie of drugsgebruik. Het onderwijssysteem is jammer genoeg vaak niet in staat om deze jongeren voldoende te begeleiden, waardoor opleidingstrajecten voortijdig worden afgebroken. Door de massaliteit, de grootte van veel scholen en het tekort aan individuele aandacht voelen jongeren zich vaak niet thuis op school. Ook de arbeidsmarkt zit niet op deze jonge mensen te wachten zonder opleiding en zonder werkervaring waardoor een situatie ontstaat waar ze zelfstandig niet meer uitkomen. Daarnaast zijn er ouderen die bagage hebben vanuit het verleden. Wat ze niet hebben gedeeld en alleen hebben gedragen. Vaak uit zich dit in een depressie of burn-out.

Stichting Broodje Hagelslag helpt mensen die door omstandigheden buiten de samenleving dreigen te vallen om (weer) een volwaardig lid van de maatschappij te worden. Dit doen zij door middel van catering, coaching en werkervaring. Met de opbrengst van de Haringparty kunnen zij hun goede werk blijven voortzetten door de aanschaf van een nieuwe (verbeterde) keuken!