Over Ons

De stichting Haringparty Almere en de activiteiten van de stichting worden uitgevoerd en georganiseerd vanuit een aantal serviceclubs uit Almere. Belangrijkste activiteit van het bestuur en de daaraan verbonden activiteitencommissie is het organiseren van een jaarlijkse haringparty. Het doel van de Haringparty is de organisatie van een netwerkbijeenkomst voor ondernemers en particulieren, met daaraan verbonden een veiling waarvan de opbrengsten vollledig toekomen aan een of meerdere goede doelen uit Almere.  Het bestuur wordt gevormd door de volgende deelnemende serviceclubs:
–           Rotary Club Almere;
–           Rotary Club Almere Weerwater;
–           Rotary Club Almere Newtown;
–           Inner Wheel Almere-’t Gooi.

ANBI: De stichting Haringparty Almere heeft bij de belastingdienst de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verkregen. Het bestuur van de LVOI ontvangt geen beloning en/of vacatiegelden. Het RSIN nummer is 85.84.54.889.
Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Via deze link kunt u ons beleidsplan met de benodigde gegevens inzien.  Klik hier voor ons jaarverslag 2021.