Goede doelen

De Stichting Haringparty Almere kiest jaarlijk één of meerdere goede doelen uit waaraan de opbrengsten van de veiling die tijdens de Haringparty wordt gehouden worden geschonken.

De keuze van de goede doelen wordt gemaakt door het bestuur nadat de deelnemende serviceclubs een voordracht hebben gedaan. Bij de beslissing speelt altijd een rol in hoeverre de Haringparty het verschil kan maken, welke impact het doel heeft op betrokkenen en de Almeerse samenleving. Hierin volgt een opsomming van de goede doelen die in het verleden zijn gekozen en de goede doelen die gekozen zijn voor de eerstvolgende editie in 2024.

Naast diverse veilingstukken wordt ook altijd een Haringvaatje geveild. Traditiegetrouw wordt het haringvaatje beschilderd door een (Almeerse) kunstenaar. Het eerste vaatje is beschilderd door de succesvolle kunstschilder Peter Riezebos en de tweede door Jan Jippe van  Herrikhuijzen uit Almere. Daarna was de beurt aan Folkje Nawijn, beeldend kunstenaar in Almere en lid van de Kunstenaars Vereniging Flevoland en het Kunstkwartier Almere Haven. In 2024 zal het vaatje worden beschilderd door Mike Graman.

2024

Ook in 2024 zijn we er in geslaagd om een Almeers goed doel te selecteren dat zich inspant voor de Almeerse leefgemeenschap. Het is geworden Fietsmaatjes Almere. Fietsmaatjes Almere is er voor mensen die er graag op uit gaan met de fiets maar dit door een beperking (lichamelijk, zien, horen, cognitie bv. dementie) niet meer zelfstandig kunnen of bij voorkeur onder begeleiding willen fietsen. Ook mensen die kampen met eenzaamheid behoren tot de doelgroep. Met de opbrengst van de Haringparty hopen wij Fietsmaatjes aan een nieuwe fiets met stallingsmogelijkheid te helpen.

2023

Helaas konden de Haringparty’s in 2020 en 2021 vanwege Covid-19 niet doorgaan. Ook in 2022 zag het bestuur geen mogelijkheden om een Haringparty te organiseren. Het bestuur heeft besloten dat de gekozen goede doelen voor 2020 de begunstigden blijven voor de eerstkomende Haringparty, die nu definitief doorgaat op woensdag 21 juni 2023. Deze goede doelen zijn:

Almere Jungle (€ 10,500)
Almere Jungle wil graag een tovertafel! Almere jungle is niet zomaar een dierenpark! Alle dieren zijn afkomstig uit de opvang. Maar Almere Jungle biedt ook mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding en re-integratie mogelijkheden. Om de dagbestedingen zo effectief en leuk mogelijk te maken wil Almere Jungle heel graag een Tovertafel! Met deze tovertafel worden door middel van speelse interactieve lichtprojecties kinderen/jongeren verleid om in beweging te komen en samen plezier te hebben. Dit kunnen zij goed gebruiken als afwisseling bij het verzorgen van de dieren en onderhoud van het dierenpark.

Stichting Weet hoe je leeft! (€10.500)
Stichting Weet hoe je leeft! biedt dagbesteding, leerwerkplekken en beschutte werkplekken aan mensen met een tijdelijke of langdurige afstand tot de arbeidsmarkt. De mooie ligging in de Buitenvaart geeft het een gevoel van in een buitengebied te zijn. Steeds vaker ontvangen zij verzoeken van ouderen, maar helaas kunnen ze die nog geen ruimte bieden. Voor onze Almeerse ouderen is de komst van een knusse huiskamer in de kas hard nodig. Met de opbrengsten van de veiling wil Weet hoe je Leeft! een gezellige huiskamer inrichten voor ouderen die hier dagbesteding willen ontvangen.

2019

Stichting Broodje Hagelslag (€ 10.500,00)
Broodje Hagelslag helpt mensen die door omstandigheden buiten de samenleving dreigen te vallen om (weer) een volwaardig lid van de maatschappij te worden. Dit doen zij door middel van catering, coaching en werkervaring. Het komt steeds vaker voor dat jongeren in de problemen komen door een moeilijke thuissituatie, schooluitval, werkloosheid of onvoldoende dagbesteding. Door de massaliteit, de grootte van veel scholen en het tekort aan individuele aandacht voelen jongeren zich vaak niet thuis op school. Ook de arbeidsmarkt zit niet op deze jonge mensen te wachten zonder opleiding en zonder werkervaring waardoor een situatie ontstaat waar ze zelfstandig niet meer uitkomen. Dankzij de veilingopbrengst heeft Broodje Hagenslag een compleet nieuwe keuken kunnen kopen. Deze keuken is essentieel om de continuïteit te waarborgen.

VMCA (€10.500,00) 
De Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere VMCA zorgt voor de inzet en coordinatie van vrijwilligers en mantelzorgers. Een van de aandachtsgebieden zijn jongeren met een bijzonder taak. Een jongere tussen de 4 en 24 jaar die opgroeit in een gezin waar iemand langdurig extra zorg nodig heeft, is een jonge mantelzorger. Denk bijvoorbeeld aan: een broertje of zusje met een verstandelijke beperking, een moeder met een psychiatrische aandoening, een vader met een handicap of een ongeneeslijke ziekte. Een jonge mantelzorger maakt zich vaak zorgen over de thuissituatie, moet vaak ‘mee-zorgen’ en krijgt zelf minder zorg en aandacht. Dit heeft veel invloed op hun leven en hun ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat ze af en toe even uit hun omgeving kunnen komen om “bij te tanken”. Van de opbrengst heeft de VMCA een weekendkamp voor jonge mantelzorgers georganiseerd waar zij in gesprek konden met lotgenoten , maar vooral van een ontspannen weekend zonder zorgen konden genieten.

2018

Hospice Almere (32.000,00)
Sinds 2009 bestaat Hospice Almere. Na eerst in een aantal tijdelijke plekken te zijn gehuisvest met een capaciteit van max. 3 bedden, heeft het Hospice in 2020 geheel gerenoveerde Hospice in gebruik gnomen in het pand van ouderencentrum De Kiekendief in Almere stad centrum.
Het hospice heeft daar een warme plek gecreëerd voor het nemen van een waardig afscheid van het leven. Omringt met dierbaren en ondersteund door goed opgeleide vrijwilligers, de eigen huisarts en voor de medische zorg medewerkers van Buurtzorg. De veilingopbrengsten zijn door het hospice gebruikt voor de aanschaf en installatie van een complete professionele keuken met huiselijke uitstraling.

2017

Stichting Alkind (€ 10.000,00)
Alkind zet zich in voor de belangen van kinderen en jongeren met een beperking of met een sociale afstand in Almere en omgeving. Veel projecten worden in samenwerking en/of ten gunste gebracht van het Speciaal Onderwijs in Almere. De stichting realiseert zowel kleine als grote projecten en beheert een Sociaal fonds dat kan worden benaderd om individuele problemen te verhelpen waardoor kinderen een steuntje in de rug krijgen en daardoor mee kunnen doen met leeftijdsgenoten en schoolvriendjes. De opbrengsten van de veiling heeft Alkind gebruikt voor de realisatie van een dierenverblijf bij VSO school Aventurijn.

Zeedauw (€ 10.000,00)
De kinderen die op kinderdagcentrum Zeedauw zitten, hebben allemaal een verstandelijke beperking. Maar daarnaast vaak ook nog een meervoudige beperking op het motorisch of zintuiglijk vlak. Het buitenspelen en ervaringen op doen is voor hen niet vanzelfsprekend. Door aangepast speelmateriaal kunnen zij die ervaringen wel opdoen. In de tuin van Zeedauw willen zij dat heel graag aanbieden. Van de veilingopbrengst heeft Zeedauw voelborden gekocht die de zintuigen prikkelen, door deze ervaringen gaan deze kinderen zich beter ontwikkelen.

Kindervakantieland (€ 7.500,00)
Op het prachtige Almeerse stadslandgoed De Kemphaan staat het vakantiehuis van Stichting Kindervakantieland Almere. De stichting organiseert in de zomer zes vakantieweken voor kinderen van 6 – 12 jaar die door hun thuissituatie niet of nauwelijks de mogelijkheid hebben om met vakantie te gaan. Het doel van de stichting is om deze kinderen een ontspannen, maar vooral een onbezorgde vakantie te bieden. Kindervakantieland heeft van de veilingopbrengsten een grote bank laten maken op de binnenplaats van Kindervakantieland. Die kan door de kinderen worden gebruikt als tribune, “chill plaats, maar ook om te zitten tijdens de wekelijkse barbecue. Daarnaast is een goede geluidsinstallatie in het huis aangeschaft. Deze is vooral van nut tijdens tijdens o.a. de bonte avond en de filmavond tijdens de vakanties.